เสารั้ว
รูป / รหัส / ขนาด ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ

S3533100
30ต้น/มัด

เสารั้ว 3x1.00 ม. 45
บาท
ราคารับเอง

S3533150
30ต้น/มัด

เสารั้ว 3x1.50 ม. 68
บาท
ราคารับเอง

S3533200
30ต้น/มัด

เสารั้ว 3x2.00 ม. 80
บาท
ราคารับเอง

S3533250
30ต้น/มัด

เสารั้ว 3x2.50 ม. 100
บาท
ราคารับเอง

S3533300
30ต้น/มัด

เสารั้ว 3x3.00 ม. 120
บาท
ราคารับเอง

S3544200
24ต้น/มัด

เสารั้ว 4x2.00 ม. 120
บาท
ราคารับเอง

S3544250
24ต้น/มัด

เสารั้ว 4x2.50 ม. 150
บาท
ราคารับเอง

S3131000
0.13x0.13x1.00

เสาเข็มไอ 13x1.00 ม. 80
บาท
ราคารับเอง

S3131500
0.13x0.13x1.50

เสาเข็มไอ 13x1.50 ม. 120
บาท
ราคารับเอง

S3132000
0.13x0.13x2.00

เสาเข็มไอ 13x2.00 ม. 140
บาท
ราคารับเอง

S3133000
0.13x0.13x3.00

เสาเข็มไอ 13x3.00 ม. 225
บาท
ราคารับเอง

S3134000
0.13x0.13x4.00

เสาเข็มไอ 13x4.00 ม. 320
บาท
ราคารับเอง

S3136000
0.13x0.13x6.00

เสาเข็มไอ 13x6.00 ม. 480
บาท
ราคารับเอง


 

 
  Copyright (C) 2013-2016 DSQUAREGROUP Co.,Ltd. All rights reserved.