เสาเข็ม
รูป / รหัส / ขนาด ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ

S5180000
0.18x0.18x3.00-9.00 ม.

เสาเข็มไอ 18 140/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5220000
0.22x0.22x4.00-11.0ม.

เสาเข็มไอ 22 185/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5260000
0.26x0.26x6.00-2.00ม.

เสาเข็มไอ 26 240/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5300000
0.30x0.30x7.00-9.00ม.

เสาเข็มไอ 30 300/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5350000
0.35x0.35x8.00-10.00ม.

เสาเข็มไอ 35 405/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5400000
0.40x0.40x8.00x1200ม.

เสาเข็มไอ 40 550/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5450000
0.45x0.45x8.00-12.00ม.

เสาเข็มไอ 45 700/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5615000
0.15x0.15x3.00-8.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 15 125/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5618000
0.18x0.18x3.00-7.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 18 165/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5622000
0.22x0.22x4.00-8.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 22 235/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5626000
0.26x0.26x4.00-8.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 26 315/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5630000
0.30x0.30x4.00-8.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 30 405/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5635000
0.35x0.35x4.00-8.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 35 545/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5640000
0.40x0.40x4.00-8.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 40 705/เมตร
บาท
ราคารับเอง

S5645000
0.40x0.40x4.00-8.00ม.

เสาเข็มเหลี่ยม 45 890/เมตร
บาท
ราคารับเอง


 

 
  Copyright (C) 2013-2016 DSQUAREGROUP Co.,Ltd. All rights reserved.