บ่อพักสำเร็จรูป
รูป / รหัส / ขนาด ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ

S3232020
20 ซม.

บ่อพักภายใน ขนาด 20 ซม. 100
บาท
ราคารับเอง

S3232021
20 ซม.

ฝาบ่อพักภายใน ขนาด 20 ซม. 30
บาท
ราคารับเอง

S3232030
30 ซม.

บ่อพักภายใน ขนาด 30 ซม. 140
บาท
ราคารับเอง

S3232031
30 ซม.

ฝาบ่อพักภายใน ขนาด 30 ซม. 60
บาท
ราคารับเอง


 

 
  Copyright (C) 2013-2016 DSQUAREGROUP Co.,Ltd. All rights reserved.