ขอบคันหิน
รูป / รหัส / ขนาด ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ

S3230000
15x30x100

ขอบคันหินทรงมน 135
บาท
ราคารับเอง

S3230001
15x30x100

ขอบคันหินครึ่งวงกลม สินค้าสั่งผลิตพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3230003
11x20x50

ขอบคันหินทรงมนขนาดเล็ก 50
บาท
ราคารับเอง

S3230004
15x30x100

ขอบคันหินคางหมู สินค้าสั่งพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3230006
15x17x50

ขอบคันหินทรง A 75
บาท
ราคารับเอง

S3230007
15x17x100

ขอบคันหินทรง A 130
บาท
ราคารับเอง

S3230008-1
15x17x69

ขอบคันหินตะแกรงทรง A สั่งผลิตสินค้าพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3230008-2
15x17x89

ขอบคันหินตะแกรงทรง A สั่งผลิตสินค้าพิเศษ
บาท
ราคารับเอง


 

 
  Copyright (C) 2013-2016 DSQUAREGROUP Co.,Ltd. All rights reserved.