บ่อพักท่อ
รูป / รหัส / ขนาด ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ

S3303100
70x70x80x10 ซม.

บ่อพักภายนอกสำหรับท่อ 30 1,540
บาท
ราคารับเอง

S3304100
80x80x90x10 ซม.

บ่อพักภายนอกสำหรับท่อ 40 2,150
บาท
ราคารับเอง

S3305100
90x90x100x10 ซม.

บ่อพักภายนอกสำหรับท่อ 50 2,650
บาท
ราคารับเอง

S3306100
100x100x110x10 ซม.

บ่อพักภายนอกสำหรับท่อ 60 2,900
บาท
ราคารับเอง

S3308100
125x125x135x10 ซม.

บ่อพักภายนอกสำหรับท่อ 80 4,800
บาท
ราคารับเอง

S3232101
100x160x90x10 ซม.

บ่อพักภายนอก 100 ครึ่งลูก สินค้าสั่งพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3232100
150x150x161x10 ซม.

บ่อพักภายนอก 100 เต็มลูก 7,100
บาท
ราคารับเอง

S3232121
100x180x100x10 ซม.

บ่อพักภายนอก 120 ครึ่งลูก สินค้าสั่งพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3312100
170x170x195x10 ซม.

บ่อพักภายนอก 120 เต็มลูก 8,900
บาท
ราคารับเอง


 

 
  Copyright (C) 2013-2016 DSQUAREGROUP Co.,Ltd. All rights reserved.