ท่อระบายน้ำ คสล.
รูป / รหัส / ขนาด ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ

S3242010
20x100

ท่อ คมล. 20 x 100 120
บาท
ราคารับเอง

S3243011
30x100

ท่อ คมล. 30 x 100 130
บาท
ราคารับเอง

S3233010
30x100

ท่อ คสล. 30 x 100 190
บาท
ราคารับเอง

S3233012
30x100

ท่อ คสล. 30 x 100 มอก. ชั้้น 2 270
บาท
ราคารับเอง

S3233013
30x100

ท่อ คสล. 30 x 100 มอก. ชั้น 3 260
บาท
ราคารับเอง

S3244012
40x100

ท่อ คมล. 40 x 100 200
บาท
ราคารับเอง

S3234011
40x100

ท่อ คสล. 40 x 100 270
บาท
ราคารับเอง

S3234012
40x100

ท่อ คสล. 40 x 100 มอก. ชั้น 2 420
บาท
ราคารับเอง

S3234013
40x100

ท่อ คสล. 40 x 100 มอก. ชั้น 3 340
บาท
ราคารับเอง

S3245011
50x100

ท่อ คมล. 50 x 100 270
บาท
ราคารับเอง

S3245011
50x100

ท่อ คสล. 50 x 100 360
บาท
ราคารับเอง

S3245012
50x100

ท่อ คสล. 50 x 100 มอก. ชั้น 2 500
บาท
ราคารับเอง

S3245013
50x100

ท่อ คสล. 50 x 100 มอก. ชั้น 3 420
บาท
ราคารับเอง

S3246012
60x100

ท่อ คมล. 60 x 100 330
บาท
ราคารับเอง

S3246011
60x100

ท่อ คสล. 60 x 100 430
บาท
ราคารับเอง

S3246012
60x100

ท่อ คสล. 60 x 100 มอก. ชั้น 2 960
บาท
ราคารับเอง

S3246013
60x100

ท่อ คสล. 60 x 100 มอก. ชั้น 3 500
บาท
ราคารับเอง

S3248011
80x100

ท่อ คมล. 80 x 100 580
บาท
ราคารับเอง

S3238011
80x100

ท่อ คสล. 80 x 100 780
บาท
ราคารับเอง

S3238012
80x100

ท่อ คสล. 80 x 100 มอก. ชั้น 2 1800
บาท
ราคารับเอง

S3238013
80x100

ท่อ คสล. 80 x 100 มอก.ชั้น 3 1030
บาท
ราคารับเอง

S3239910
100x100

ท่อ คสล. 100 x 100 1100
บาท
ราคารับเอง

S3239912
100x100

ท่อ คสล. 100 x 100 มอก. ชั้น 2 2400
บาท
ราคารับเอง

S3239913
100x100

ท่อ คสล. 100 x 100 มอก. ชั้น 3 1800
บาท
ราคารับเอง

S3239810
120x100

ท่อ คสล. 120 x 100 1450
บาท
ราคารับเอง

S3239812
120x100

ท่อ คสล. 120 x 100 มอก. ชั้น 2 3300
บาท
ราคารับเอง

S3239813
120x100

ท่อ คสล. 120 x 100 มอก. ชั้น 3 2500
บาท
ราคารับเอง


 

 
  Copyright (C) 2013-2016 DSQUAREGROUP Co.,Ltd. All rights reserved.