คอนกรีตบลอก/รางน้ำ/ท่อบ่อ
รูป / รหัส / ขนาด ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย หมายเหตุ

S3111117
39x19x7

คอนกรีตบล็อก 7 ซม. มอก. 4.5
บาท
ราคารับเอง

S3110107
39x19x7

คอนกรีตบล็อก 7 ซม. 3.5
บาท
ราคารับเอง

S3110109
39x19x9

คอนกรีตบล็อก 9 ซม. มอก. 6
บาท
ราคารับเอง

S3110109
39x19x9

คอนกรีตบล็อก 9 ซม. 5.5
บาท
ราคารับเอง

S3111120
39x19x9

คอนกรีตบล็อก 9 ซม. ละเอียด สั่งผลิตพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3111109-2
39x19x9

คอนกรีตบล็อก 9 ซม. ครึ่งก้อน สั่งผลิตพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3110299
-

บล็อกอินทรี สั่งผลิตพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3110114
39x19x14

คอนกรีตบล็อก 14 ซม. มอก. 10
บาท
ราคารับเอง

S3110114
39x19x14

คอนกรีตบล็อก 14 ซม. 9.5
บาท
ราคารับเอง

S3110116
39x19x7

คอนกรีตบล็อก 14 ซม.ครึ่งก้อน สินค้าสั่งผลิตพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3110119
39x19x19

คอนกรีตบล็อก 19 ซม. มอก. 17
บาท
ราคารับเอง

S3110120
39x19x19

คอนกรีตบล็อก 19 ซม.ครึ่งก้อน สินค้าสั่งผลิตพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3111109
39x19x9

คอนกรีตบล็อก U 9 ซม. 10
บาท
ราคารับเอง

S3111104
39x19x14

คอนกรีตบล็อก U 14 ซม. 12
บาท
ราคารับเอง

S3111119
39x19x19

คอนกรีตบล็อก U 19 ซม. 16
บาท
ราคารับเอง

S3120102
39x19x7

ช่องลม 4 ช่องเครื่องวงรี 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120101
39x19x7

ช่องลม 4 ช่อง 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120108
39x19x7

ช่องลมลายโบว์ลิ่ง 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120105
39x19x7

ช่องลมลายข้าวหลามตัด 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120100
39x19x7

ช่องลมลายหูกระต่าย 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120106
39x19x7

ช่องลมลายวงกลม 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120111
39x19x7

ช่องลมลายหน้าเสือ 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120103
39x19x7

ช่องลมลายดอกรัก 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120104
39x19x7

ช่องลมลายเหรียญทอง 7.5
บาท
ราคารับเอง

S3120117
39x19x7

ช่องลมลับแล 7 ซม.(มือ) 13
บาท
ราคารับเอง

S3120119
39x19x9

ช่องลมลับแล 9 ซม.(มือ) 15
บาท
ราคารับเอง

S3120120
19x19x9

ช่องลมลับแล 9 ซม. ครึ่งก้อน 9
บาท
ราคารับเอง

S3120114
39x19x14

ช่องลมลับแล 14 ซม. สั่งผลิตพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3120007
39x19x7

ช่องลม 4 ช่อง 7 ซม. (มือ) 13
บาท
ราคารับเอง

S3120009
39x19x9

ช่องลม 4 ช่อง 9 ซม. (มือ) 15
บาท
ราคารับเอง

S3110097
39x19x9

บล็อกลอนกลม 9.5
บาท
ราคารับเอง

S3124040
40x40x4

แผ่นทางเท้า 40x40x4 ซม. สีเทา 14.50
บาท
ราคารับเอง

S3124044
40x40x4

แผ่นทางเท้า 40x40x4 ซม. สีแดง 26.50
บาท
ราคารับเอง

S3124045
40x40x5

แผ่นทางเท้า 40x40x5 ซม. สีเทา 16.50 (สั่งผลิต)
บาท
ราคารับเอง

S3124043
40x40x5

แผ่นทางเท้า 40x40x5 ซม. สีแดง 27(สั่งผลิต)
บาท
ราคารับเอง

S3123031
30x30x3

แผ่นทางเท้า 30x30x3 ซม. สีเทา 11.50(สั่งผลิต)
บาท
ราคารับเอง

S3123041
30x30x4

แผ่นทางเท้า 30x30x4 ซม. สีเทา 12.50(สั่งผลิต)
บาท
ราคารับเอง


30x30x6

แผ่นทางเท้า 30x30x6 ซม. สีเทา 15.50
บาท
ราคารับเอง

S3140000
25x40x8

บล็อกสนามหญ้า 20
บาท
ราคารับเอง

S3110090
39x19x9

สกรีน-บล็อก 14
บาท
ราคารับเอง

S3110095
19x19x9

สกรีน-บล็อก(ครึ่งก้อน) 10
บาท
ราคารับเอง


-

บล็อกลอนคลื่น 9 ซม. 9.5
บาท
ราคารับเอง

S3150000
23x13.5x6

บล็อกตัวหนอน 6 ซม. สีเทา 5.5
บาท
ราคารับเอง

S3150004
23x13.5x6

บล็อกตัวหนอน 6 ซม. สีแดง 8
บาท
ราคารับเอง

S3150003
23x13.5x6

บล็อกตัวหนอน 6 ซม. สีเขียว 9
บาท
ราคารับเอง

S3170000
23x13.5x10

บล็อกตัวหนอน 10 ซม. สีเทา 8
บาท
ราคารับเอง

S3170004
23x13.5x10

บล็อกตัวหนอน 10 ซม. สีแดง 10
บาท
ราคารับเอง

S3170003
23x13.5x10

บล็อกตัวหนอน 10 ซม. สีเขียว 12.5
บาท
ราคารับเอง

S3230010
20x20x100

รางน้ำ 20x20x100 ซม. 260
บาท
ราคารับเอง

S3230010/1
20x20x100

ฝารางน้ำ 20x20x100 ซม. 80
บาท
ราคารับเอง

S3230013
30x30x100

รางน้ำ 30x30x100 ซม. 360
บาท
ราคารับเอง

S3230013/1
30x30x100

ฝารางน้ำ 30x30x100 ซม. 100
บาท
ราคารับเอง

S3230030
30x30x100

รางน้ำ 30x30x100 ซม.(ภายนอก) สินค้าสั่งพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3230030/1
30x30x100

ฝารางน้ำ 30x30x100 ซม.(ภายนอก) สินค้าสั่งพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3230040
40x40x100

รางน้ำ 40x40x100 ซม.(ภายนอก) สินค้าสั่งพิเศษ
บาท
ราคารับเอง

S3230040/1
40x40x100

ฝารางน้ำ 40x40x100 ซม.(ภายนอก) สินค้าสั่งพิเศษ
บาท
ราคารับเอง


80x40

ท่อส้วม 80x40 120
บาท
ราคารับเอง


100x40

ท่อบ่อ 100x40 250
บาท
ราคารับเอง


120x40

ท่อบ่อ 120x40 320
บาท
ราคารับเอง


150x40

ท่อบ่อ 150x40 500
บาท
ราคารับเอง


250x100

ท่อบ่อ 250x100 6,000
บาท
ราคารับเอง


 

 
  Copyright (C) 2013-2016 DSQUAREGROUP Co.,Ltd. All rights reserved.